top of page

 

   

  (Opgelet ! : onderstaande huurvoorwaarden zijn ter indicatie , de uitgebreide versie kan op vraag voor de boeking doorgestuurd worden                            zodat je deze rustig kan nalezen, mijn huurvoorwaarden zijn gelijkaardig aan andere kleine of grote verhuurders)

        Prijzen:

 • Prijzen zijn incl. BTW,

 • Het voertuig is volledig verzekerd voor verhuur onder de meest uitgebreide vorm bij een daartoe gespecialiseerde maatschappij: BA verzekering, omniumverzekering, reis- en rechtsbijstandsverzekering.

 • 2000 km per week inbegrepen, extra km 0,10 €/km.

 • De waarborg bedraagt 1250 € en is te betalen voor afhaling.

 • Het Diesel-en gasverbruik is ten laste van de huurder. De mobilhome is volgetankt bij vertrek en hoeft niet volgetankt terug worden gebracht. Het dieselverbruik wordt dan aan de huidige dagtarieven in mindering gebracht van de borg alsook het gas indien er groot verbruik is opgemeten. Er is steeds een extra gasfles aanwezig en een gasfles met buitenvulling die aan de meeste benzinestations kan bijgevuld worden. (in de zomermaanden en bij weinig koken in de mobilhome is het gasverbruik te verwaarlozen en wordt ze niet in rekening gebracht)

 • Toiletproduct is steeds voldoende aanwezig.

 

       Verboden :

 • Roken in de mobilhome.

 • Huisdieren.

 • Het gebruik van toestellen in de mobilhome die niet tot de inventaris van klaver4mobiel behoren. Een barbecue om buiten te gebruiken kan meegehuurd worden.

 • Het is niet toegelaten meer dan 2 elektrische fietsen en meer dan 4 gewone fietsen op het fietsenrek te plaatsen. (Max. draagcapaciteit is 60 kg)

 • Buiten Europa te reizen.

 • De MTM massa van het voertuig te overschrijden.

 • Alle acties die rechtstreeks en/of onrechtstreeks aanleiding geven de Europese wetgeving en regels te overtreden.

 

        Algemeen:

 • Verhuurvoorwaarden zijn enkel geldig binnen Europa. 

 • De bestuurder is minstens 21 jaar, ten minste 3 jaar in het bezit van een in België geldig rijbewijs en de laatste 5 jaar niet uit recht tot sturen ontzet. (gerelateerd aan de voertuig verzekering wordt bij personen jonger dan 29 jaar een extra franchise van 250€ in rekening gebracht bij een schadegeval)

 • De verhuurder zal binnen een periode van 2 weken tot 4 weken de waarborg verminderd met eventuele boetes, schade of andere kosten terug storten.

 • Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van illegale personen of  personen andere dan opgegeven in de huurovereenkomst .

 • Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van verboden middelen, drugs, medicijnen en voorwerpen of dieren volgens de Europese wet.

 • Iedere overtreding met inbeslagname van het gehuurde voertuig zal leiden voor de overtreder tot het betalen van een schadevergoeding gelijkgesteld aan de volledige aankoopsom van het voertuig.

 • Indien het voertuig in geval van overmacht (ongeval,diefstal,stukken, noodzakelijke reparaties, …) niet door de verhuurder geleverd kan worden, dan kan dit enkel leiden tot het terugbetalen van de volledige huursom en waarborg door de verhuurder en heeft de huurder verder geen enkel recht op een schadevergoeding in welke vorm dan ook.

 • Bij een ongeval, schade of diefstal onderweg wordt dit binnen de 2 uur telefonisch gemeld + SMS bericht ( tijdens de nacht enkel met SMS bericht )  aan de verhuurder zodat hij de nodige stappen kan ondernemen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

 • De huurder kan meteen de reisbijstand van de mobilhome inlichten. De nodige documenten zijn steeds aan boord van het voertuig.

 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van het MTG (maximaal toegelaten gewicht = 3.500 kg) en eventuele boetes hieraan verbonden.

        Afhalen en terug inleveren van het voertuig:

 • Het voertuig wordt in aanwezigheid van de huurder afgegeven op het afgesproken tijdstip in een correcte, propere en volledige toestand. Alle afwijkingen hierop worden door de verhuurder medegedeeld in de vorm van een schadefiche en door beide partijen ondertekend. De huurder brengt het voertuig in dezelfde toestand terug. Het is de plicht van de huurder alle schade of voorvallen die kunnen leiden tot schade te melden.

 • Eventuele schadereparaties, ontbrekende stukken vervangen, boetes of buitensporige reiniging gebeurt ten koste van de huurder.

 • Onder buitensporige reiniging wordt begrepen alle extra handelingen die dienen te gebeuren om het voertuig terug in goede te gebruiken staat te verkrijgen: voorbeelden van buitensporige reiniging: grote hoeveelheden zand, vele haren, uitgelopen vloeistoffen die grote vlekken of kleven veroorzaken op zetels, matrassen, vloerdelen, opbergruimtes, etc....

 • Douche, toilet, ijskast, garage, alle opbergruimtes moeten leeg zijn.

 • De verhuurder is niet verantwoordelijk voor achtergelaten voorwerpen.

 • Voor een buitensporige reiniging wordt 125€ aangerekend, excl. speciale producten om de reiniging mogelijk te maken, een normale standaard reiniging is verplicht te betalen voor de huurder en kost 45€ en bij proper terug gebracht slechts 25€ .

 • Indien de mobilhome niet op het gewenste  tijdstip wordt ingeleverd, wordt er 50€ per uur overschrijding aangerekend.

        

        Reservatie en annulering:

 • Een reservatie is pas definitief bij betaling van 30% van de totale huursom.​

 • Annulering tot 2 maand voor vertrekdatum : 30% van de huursom = voorschot

 • Annulering vanaf 3 weken voor vertrekdatum : 50% van de huursom

 • Annulering vanaf 3 weken tot de laatste dag voor vertrek : de volledige huursom

Huurvoorwaarden:

bottom of page