top of page

Als gebrevetteerd rijinstructeur kan ik ouders, grootouders of andere begeleiders bij alle facetten van het autorijden bijstaan.

Wat kan dat zijn?

- de eerste basis les : zodat er meteen een goede start kan genomen worden en leerlingen naar eigen vermogen en tijd de basisvaardigheden kunnen aanleren.

- hoe rijden de begeleiders zelf? zijn ze nog voldoende op de hoogte? wat is belangrijk en wat niet?

We maken een rit op de openbare weg en de rijinstructeur geeft zijn bevindingen.

- dicht bij examendatum kan een proefexamen gereden worden : we verwerken de top 10 van meest gemaakte fouten tijdens rijexamens en rijlessen in deze rit.

- hulp bij manoeuvers: vooral de S-beweging parkeren levert vaak problemen om dit goed aan te leren. De rijinstructeur geeft de tips en tricks van de manoeuvers.

Contacteer mij voor meer uitleg en tarieven: klaver4rijles@gmail.com

-

bottom of page