top of page

DISCLAIMER WEBSITE KLAVER4RIJLES :

 

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.

Website

De eigenaar van deze website is :

 

Klaver4rijles

Hazelstraat 16 b

8830 Gits
België
Tel:+32(0)491 64 60 32

 

E-mail : klaver4rijles@gmail.com

BTW: BE 0877799322


Als u niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden wordt u verzocht de website te verlaten. Klaver4rijles behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen eender wanneer.Het is aan de gebruiker om zich te vergewissen van de voorwaarden bij gebruik van de diensten van klaver4rijles.

2. Toegankelijkheid

Klaver4rijles probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen.

3. Verantwoordelijkheid

klaver4rijles weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie. Klaver4rijles verzekert niet dat de informatie op deze website correct, compleet of actueel is. Alle informatie, producten en diensten op deze website kunnen fouten bevatten. De gebruiker wordt verzocht hiermee rekening te houden.

4. Derde partijen

U kan via deze website in contact komen met derde partijen via links die in deze website zijn opgenomen. U verklaart zich akkoord met het feit dat deze communicatie enkel tussen u en deze derde partij wordt gevoerd en dat Klaver4rijles hier geen deel van uitmaakt en dat u  Klaver4rijles niet verantwoordelijk zal stellen mocht deze communicatie tot schade lijden.
De website kan links bevatten naar andere websites door derde partijen beheerd. Klaver4rijles kan geen permanente controle op deze sites uitoefenen. Het opnemen van deze links betekent niet dat Klaver4rijles akkoord gaat met de inhoud en Klaver4rijles vertegenwoordigt onder geen beding deze derde partij.

5. Copyright

U mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Klaver4rijles. Als u materiaal van derden wenst te gebruiken dient u de copyright eigenaar te contacteren. De inhoud van deze website wordt beschermd door de auteursrechten van Klaver4rijles.

Systeem integriteit

U mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website en geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting voor de website te vormen.

Bevoegde wethouder

Deze voorwaarden en condities vallen onder Belgische wetgeving. Enige betwisting zal worden behandeld door de rechtbank van Brugge.

bottom of page